Skip to content

           eeRIS – ένα οικιακό σύστημα πληροφόρησης για την ηλεκτρική ενέργεια

       

Το eeRIS αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια που αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών σε οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη φύση της κατανάλωσής τους, αλλά και υπηρεσιών που στόχο έχουν να τους οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης αυτής.


Περισσότερα

Τεχνολογίες

Έξυπνη Μετρητική
Διάταξη

Ο έξυπνος μετρητής είναι μια μετρητική διάταξη χαμηλού κόστους, υψηλής ακρίβειας, η οποία συνδέεται σε ένα κεντρικό σημείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και παρέχει δειγματοληπτικές τιμές της συνολικής τάσης και του ρεύματος της εγκατάστασης, τόσο στη βασική συχνότητα, όσο και σε αρμονικές συχνότητες.

Υποδομή Αποθήκευσης Πληροφορίας

Το σύστημα eeRIS θα διαχειρίζεται δεδομένα μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με χαρακτηριστικά που ανήκουν στο χώρο των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data). Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (ΣΔΜΔ) με σκοπό να υποστηρίζει μεγάλα δεδομένα εξ’ αρχής. Το ΣΔΜΔ θα παρέχει μια προγραμματιστική διεπαφή (restful API) για τη διεκπεραίωση αιτημάτων προς αυτό, όπως για παράδειγμα αιτήματα για την αποθήκευση, επεξεργασία και άντληση δεδομένων.

Αλγόριθμοι Ανάλυσης
Μετρήσεων

Οι αλγόριθμοι αυτοί θα έχουν ένα μεγάλο εύρος λειτουργίας, καλύπτοντας τις σημερινές ανάγκες του καταναλωτή σε πληροφόρηση, αλλά και μελλοντικές πιθανές υπηρεσίες που μπορεί να του ζητηθούν από έναν πάροχο ενέργειας ή/και διαχειριστή δικτύου με αντάλλαγμα ένα βελτιωμένο συμβόλαιο παροχής ενέργειας. Για το λόγο αυτό θα γίνεται αρχικά η αποδόμηση των συνολικών μετρήσεων σε επιμέρους καμπύλες κατανάλωσης μεμονωμένων φορτίων, καθώς και η απαραίτητη στατιστική ανάλυση και ο μετασχηματισμός της τελικής πληροφορίας σε κατανοητή μορφή για τον καταναλωτή.

Εταίροι

ΕΣΗΕ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΗΕ) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την οικονομική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Το ΕΣΗΕ συμμετείχε και συμμετέχει σε περισσότερα από 70 Ευρωπαϊκά, διμερή και Εθνικά ερευνητικά έργα, που σχετίζονται κυρίως με την έρευνα και την ανάπτυξη στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον έλεγχο παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, τις εφαρμογές πληροφορικής στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΕΠΥ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

To Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ), ως ενεργό μέρος της Έρευνας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 έργα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την έρευνα σχετικά με τα ευφυή συστήματα, τους αυτόνομους πράκτορες λογισμικού, υπηρεσιοστραφή ρομποτική, καθώς και την εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση, την ανακάλυψη γνώσης και τις εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής. Εκτός από την κάλυψη ευρέος φάσματος εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης / Τεχνολογίας Λογισμικού και την εγκατάστασή τους σε υπολογιστικές υποδομές μεγάλης κλίμακας, το ΕΠΥ δημιούργησε πρόσφατα ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που είναι σύμφωνο με το Διεθνές πρότυπο EN ISO9001: 2008, στο πεδίο εφαρμογής «Παραγωγή Λογισμικού».

etris

2ο χλμ. Κιλκίς – Μεταλλικού, Κιλκίς

Η etris ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα στον τομέα των ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η εταιρία αποτελείται από Ηλεκτρονικούς και Ηλεκτρολόγους μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο. Η etris παρέχει σύγχρονες λύσεις στον χώρο των επιχειρήσεων μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών. Επιπλέον η εταιρία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας και του ευρύτερου τεχνολογικού τομέα, μελετώντας διεξοδικά κάθε επιμέρους απαίτηση και προσφέροντας πάντα την πιο αξιόπιστη και τεχνικά άρτια λύση. Η etris δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών εφαρμογών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων καθώς και στην επισκευή οργάνων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Λογισμικό

Η τελευταία έκδοση της εφαρμογής eeRIS είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:


Download

Νέα

20/01/2019

Δεύτερη Συνάντηση

Η δεύτερη συνάντηση στα πλαίσια του έργου, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, έλαβε χώρα στις 17 Ιανουαρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.), όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί τον Σεπτέμβρη και καθορίστηκαν νέοι στόχοι για τη συνέχεια του προγράμματος.

07/09/2018

Πρώτη Συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του έργου, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, έλαβε χώρα στις 5 Σεπτέμβρη 2018 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.), όπου καθορίστηκαν οι αρχικοί στόχοι του έργου.

espa

Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Ανδρέου,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση
Κτίριο Δ’ – 4ος Όροφος,
Πολυτεχνική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο
2310 99 6118

e-mail
gandreou@auth.gr